LOADING ...

Chinese Songs

Chinese / Pop - Rock Songs

Đinh Sảng

Lonely flac

Đinh Sảng. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Người Bạn Gái Tôi Không Thể Yêu OST (我不能恋爱的女朋友 影视原声带).
Mộng Nhiên

装作听不懂的样子 [ Pretending to be incomprehensible flac

Mộng Nhiên. 2019. Chinese Pop - Rock.
Mộng Nhiên

与爱共舞 [dancing with love flac

Mộng Nhiên. 2019. Chinese Pop - Rock.
Mộng Nhiên

何必 [why flac

Mộng Nhiên. 2019. Chinese Pop - Rock.
NEX7

On&On flac

NEX7. 2018. Chinese Pop - Rock.
Nha Đản Đản

Đại Điền Hậu Sinh Tử/大田後生仔 flac

Nha Đản Đản. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Đại Điền Hậu Sinh Tử.
Lưu Vũ Ninh

Tầng Bình Lưu (同温层) flac

Lưu Vũ Ninh. 2019. Chinese Pop - Rock.
Lại Mỹ Vân

Không Nhỏ Bé (不渺小) flac

Lại Mỹ Vân. 2019. Chinese Pop - Rock.
Tiểu Hồn

Kinh Thành Chuyện Xưa (京城旧事) flac

Tiểu Hồn. 2019. Chinese Pop - Rock.
Tiết Chi Khiêm

Bụi (尘) flac

Tiết Chi Khiêm. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bụi (尘).
Triệu Phương Tịnh

Hữu Mỹ Nhân Hề (有美人兮) flac

Triệu Phương Tịnh. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Hữu Mỹ Nhân Hề (有美人兮).
Uu

Cô Ấy Nói Với Tôi (那女孩對我說) flac

Uu. Chinese Pop - Rock.
Tiêu Chiến

Hai Con Hổ (两只老虎) flac

Tiêu Chiến. 2019. Chinese Pop - Rock.
Châu Thâm

Phóng Hạc Đồ (放鹤图) flac

Châu Thâm. 2019. Chinese Pop - Rock.
Song Sênh

Không Thành Thơ (不成诗) flac

Song Sênh. 2019. Chinese Pop - Rock.
Cừu Chí

Trong Mộng Không Biết Mình Là Khách (夢裡不知身是客) flac

Cừu Chí. 2019. Chinese Pop - Rock.
Châu Thâm

Nguyện Được Người Một Lòng (愿得一心人) flac

Châu Thâm. 2019. Chinese Pop - Rock.
Châu Thâm

Vượt Ngàn Cánh Buồm (过尽千帆) flac

Châu Thâm. 2019. Chinese Pop - Rock.
Tạp Tu Rui

Phong Kiều Dạ Bạc (枫桥夜泊) flac

Tạp Tu Rui. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Dự Án Âm Nhạc Du Cửu Châu (游九州音乐企划).
Tiêu Mộng Lâm

Nhạn Môn Thái Thủ Hành (雁门太守行) flac

Tiêu Mộng Lâm. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Dự Án Âm Nhạc Du Cửu Châu (游九州音乐企划).