LOADING ...

Chinese Songs

Chinese / Pop - Rock Songs

Châu Bách Hào

Free My Love (让爱高飞) flac

Châu Bách Hào. 2019. Chinese Pop - Rock.
Trương Đông Linh

Linh Linh (灵灵) flac

Trương Đông Linh. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Cao Tiến. Album: Linh Linh (灵灵).
Hứa Nguỵ Châu

Vòng Cung Cầu Vồng (彩虹弧线) flac

Hứa Nguỵ Châu. 2019. Chinese Pop - Rock.
Click#15

Dã Vọng (野望) flac

Click#15. 2019. Chinese Pop - Rock.
Vương Tử Dị

Biển (海) flac

Vương Tử Dị. 2019. Chinese Pop - Rock.
Ưng Hoàng Phúc

Cửu Kiếm Vấn Tình - Ưng Hoàng Phúc ft. Cửu Kiếm 3D flac

Ưng Hoàng Phúc. Chinese Pop - Rock. Writer: Nhạc Hoa;Lời;Kim Minh Huy.
Liệt Thiên

Lương Châu Từ (凉州词) flac

Liệt Thiên. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Dự Án Âm Nhạc Du Cửu Châu (游九州音乐企划).
Trần Tuyết Ngưng

Xanh Lục flac

Trần Tuyết Ngưng. Chinese Pop - Rock. Writer: Âm Khuyết Thi Thính.
Triệu Phương Tịnh

Sương Giáng flac

Triệu Phương Tịnh. Chinese Pop - Rock. Writer: Âm Khuyết Thi Thính.
Côn Ngọc

Mùa Thu (秋分) flac

Côn Ngọc. 2019. Chinese Pop - Rock.
Jason姚智鑫

Dã Lang (野狼disco) 320kbps

Jason姚智鑫. 2019. Chinese Pop - Rock.
Trương Tử Hào

Xưng Hô (称谓) flac

Trương Tử Hào. 2019. Chinese Pop - Rock.
Hoa Thần Vũ

Ba, Con Về Rồi (爸, 我回来了) (Live) flac

Hoa Thần Vũ. Chinese Pop - Rock.
Tây Qua JUN

Lâm An Tiểu Ký (临安小记) flac

Tây Qua JUN. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Winky Thi. Album: Lâm An Tiểu Ký (临安小记).
Hoa Thần Vũ

Trò Chuyện Cùng Bé Con Sao Hỏa (与火星的孩子对话) flac

Hoa Thần Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Hoa Thần Vũ;Hỏa Tinh Nhân.
Lão Phàn Cách Vách

Rất Muốn Ôm Em Sống Cuộc Sống Bình Phàm (多想在平庸的生活擁抱你) flac

Lão Phàn Cách Vách. Chinese Pop - Rock.
Chấp Tố Hề

Ngự Phong (驭风) flac

Chấp Tố Hề. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngự Phong (驭风).
Hoa Thần Vũ

Hài Tử (孩子) (Live) flac

Hoa Thần Vũ. Chinese Pop - Rock.
Ngũ Tuế YL

Nhất Đoá Kết Ngạnh Hoa (一朵桔梗花) flac

Ngũ Tuế YL. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Nhất Đoá Kết Ngạnh Hoa (一朵桔梗花).
Lưu Nhân Ngữ

Pháo Đôi (双响炮) flac

Lưu Nhân Ngữ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: LRY18 (EP).