LOADING ...

Hắc Mã (黑马)

- Vu Văn Văn (2019)
Play 32kbps

It may take a little longer to load the music because of the limited server’s bandwidth. You should refresh this page when the page or player loads too long.


You can download flac of the song Hắc Mã (黑马) by Vu Văn Văn, . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more related videos of this song.

Download
Note : You need points to download songs. 32kbps is free.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Hey qīn'ài de nǐ hái méi shuì ba
Záluàn de mèng gāi zěnme guīnà
Mò bèizhe shēngcún fǎzé
Huó dé dānqiāngpǐmǎ
Qìngxìng tiānzhēn hái méi bèi tónghuà
Shéi de xīnlǐ méiyǒu bā
Tiáo tiáo wānlù tōng luómǎ
Shīmián bùguò jìmò liáofǎ
Dà shìjiè bù xiǎnyǎn de wǒmen
Tànxúnzhe zuì qìhé de línghún
Jīhū huā guāng niánqīng de zīběn
Cái liǎojiě xìngfú shì shuāng rèn
Hey I know you know
Zuì gūdān de rén
Shēngsè quǎnmǎ rènàozhe kōngchéng
Yǒuxiē ānwěn bù chéngwén
Què wéikùn měi gè dàrén
Cause I know you know
Wǒmen huì wánzhěng
Màn man děng yīgè wěn
Bù bèi kànhǎo de lù yǒu jué chù yǒu féng shēng
Hey qīn'ài de nǐ yě huì lèi ba
Qíshí zhēnxīn bù xūyào kǎijiǎ
Qióng jí lǐxìng de shēnghuó
Huì yǒu xīn de wánfǎ
Qìngxìng tiānzhēn hái méi bèi tónghuà
Shéi de xīnlǐ méiyǒu bā
Tiáo tiáo wānlù tōng luómǎ
Shīmián bùguò jìmò liáofǎ
Dà shìjiè bù xiǎnyǎn de wǒmen
Tànxúnzhe zuì qìhé de línghún
Jīhū huā guāng niánqīng de zīběn
Cái liǎojiě xìngfú shì shuāng rèn
Hey I know you know
Zuì gūdān de rén
Shēngsè quǎnmǎ rènàozhe kōngchéng
Yǒuxiē ānwěn bù chéngwén
Què wéikùn měi gè dàrén
Cause I know you know
Wǒmen huì wánzhěng
Màn man děng yīgè wěn
Bù bèi kànhǎo de lù yǒu jué chù yǒu féng shēng
Hey I know you know
Rén láile qùle
Huàguò cāngsāng yǒu xìngyùn fāshēng
Shíjiān de shǒu zuì chéngkěn
Huì liú zhù duì de xiāng rèn
Cause I know you know
Nà bùshì yúbèn
Màn man děng yīgè wěn
Bù bèi kànhǎo de lù yǒu gǔ gǎn yǒu fēngshèng

"Hắc Mã (黑马)" Videos

Other songs of Vu Văn Văn

Vu Văn Văn

Hắc Mã (黑马) flac

Vu Văn Văn. 2019. Chinese Pop - Rock.
Vu Văn Văn

Thể Diện (体面) flac

Vu Văn Văn. 2017. Chinese Pop - Rock. Album: Thể Diện (体面).
Vu Văn Văn

Quá Khứ (过去) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Quá Khứ (过去).
Vu Văn Văn

Save Me flac

Vu Văn Văn. 2018. English Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

偷不走的现在 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Thể Diện (体面) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

深度对话 32kbps

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Cùng Đi (奉陪) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

你是我的 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

其实其实 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Quá Khứ (过去) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

交换手机 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Thương Tích (傷患) flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

交换手机 flac

Vu Văn Văn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Undefined (尚未界定).
Vu Văn Văn

Thể Diện (體面) 320kbps

Vu Văn Văn. 2017. Chinese Pop - Rock. Album: The Ex-File 3: The Return Of The Exes (前任3:再见前任) OST.
Vu Văn Văn

Hương Lúa - Vu Văn Văn | 于文文 《稻香》 320kbps

Vu Văn Văn. Chinese Pop - Rock.

Related songs of Hắc Mã (黑马)

Vu Văn Văn

Hắc Mã (黑马) flac

Vu Văn Văn. 2019. Chinese Pop - Rock.
Hải Băng

Hạc Giấy 128kbps

Hải Băng. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Hải Băng

Hạc Giấy 128kbps

Hải Băng. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Huỳnh Nhật Long

Hạc Giấy 128kbps

Huỳnh Nhật Long. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Bảo Chinh.
Hải Băng

Hạc Giấy 320kbps

Hải Băng. 2010. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Lee Tk

Hạc Giấy 128kbps

Lee Tk. Vietnamese Rap - HipHop.
Elly Luc

Hạc Giấy 128kbps

Elly Luc. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Oanh Kiều

Hạc Giấy 320kbps

Oanh Kiều. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung. Album: Hạc Giấy (Singel).
Thanh Tuyền

Hạc Giấy 320kbps

Thanh Tuyền. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Kiều Khang

Hạc Vàng 320kbps

Kiều Khang. 2014. Instrumental Vietnamese. Writer: Phạm Duy.
Kim Loan

Hạc Giấy 320kbps

Kim Loan. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Thái Hiền

Hoàng Hạc 320kbps

Thái Hiền. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Đình Phùng;Thơ: Thôi Hiệu. Album: Dạ Khúc.
Thuỳ Trang

Hạc Giấy 320kbps

Thuỳ Trang. 2015. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Văn Chung.
Lil Ghost Tiểu Quỷ

Hắc Bạch (黑白) 32kbps

Lil Ghost Tiểu Quỷ. 2019. Chinese Pop - Rock.
Lil Ghost Tiểu Quỷ

Hắc Bạch (黑白) flac

Lil Ghost Tiểu Quỷ. 2019. Instrumental Chinese.
Đào Triết

Ma 128kbps

Đào Triết. Chinese Pop - Rock. Writer: Đào Triết / David Tao.
Vĩnh Thuyên Kim

Điều Ước Hạc Giấy flac

Vĩnh Thuyên Kim. 2010. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Vi Vi. Album: Vol.5.
Phạm Anh Khoa

Con Hạc Giấy flac

Phạm Anh Khoa. 2007. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Võ Thiện Thanh. Album: P.A.K 1.
MTV

Con Hạc Giấy flac

MTV. 2006. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Võ Thiện Thanh. Album: Thời Gian.
Phúc Nhân

1000 Con Hạc Giấy 128kbps

Phúc Nhân. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Lời Việt: Romeo.
Vĩnh Bân Ryan.B

Show Ra Cho Em Xem (放个大招给你看) flac

Vĩnh Bân Ryan.B. 2019. Chinese Pop - Rock.
Lý Hoành Nghị

Khoảnh Khắc Chưa Trọn Vẹn (未完成的瞬间) flac

Lý Hoành Nghị. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Khoảnh Khắc Chưa Trọn Vẹn (未完成的瞬间) Single.
Dom T

Tất Cả Đều Là Em (全部都是你) flac

Dom T. 2018. Chinese Pop - Rock.
Lục Hổ

Ngắm Nhìn (看) flac

Lục Hổ. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Vu Chính;Lục Hổ. Album: Ngắm Nhìn (看).
TFBoys

Năm Tháng Tươi Đẹp Đó (最好的那年) flac

TFBoys. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Tae Mu;Jay Hong;Jung Chan-Hee. Album: Năm Tháng Tươi Đẹp Đó (最好的那年).
Nhậm Thư Đồng

687 (Giỏi Lắm Đấy) flac

Nhậm Thư Đồng. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Nam Linh Tử. Album: 687 (Giỏi Lắm Đấy).
Nam Chinh Bắc Chiến

Tinh Không (星空) flac

Nam Chinh Bắc Chiến. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Nam Chinh Bắc Chiến. Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟).
Thái Kiện Nhã

Giữa Chàng Và Ta (你我之间) flac

Thái Kiện Nhã. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Giữa Chàng Và Ta (你我之间).
Thái Từ Khôn

You Can Be My GirlFriend flac

Thái Từ Khôn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: 1 (EP).
Trần Lạp

Nhìn Thấu (望穿) flac

Trần Lạp. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Chơi (玩).
Cúc Tịnh Y

Bỗng Nhiên (Huyễn Nhạc Chi Thành - "Vong Niên") 320kbps

Cúc Tịnh Y. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Huyễn Nhạc Chi Thành.
Trần Lạp

Có Ngọn Núi Ấy (有此山) flac

Trần Lạp. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Chơi (玩).
Tiên Vũ

Bạch Dạ Hành (白夜行) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Tiên Vũ

Xế Chiều Hôm Nay Giai Điệu Tình Yêu (那天下午 爱的旋律) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Tiên Vũ

Mùa Hè, Một Ngày Sau Cùng (夏天, 最后的一天) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Nhạc Nhạc

Shakespeare (被藏起的一页) flac

Nhạc Nhạc. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Vũ Hội (舞会).
Tiên Vũ

Đương Hạ (当夏) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Tiên Vũ

Tôi Rất Yêu Anh (我很爱你) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Đặng Tử Kỳ

Đếm Ngược (倒数) flac

Đặng Tử Kỳ. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Đặng Tử Kỳ;Lupo Groinig. Album: Một Đồng Thoại Khác (另一个童话) EP.
Bạch Tiểu Bạch

Chúng Ta Sau Cùng Vẫn Đánh Mất Nhau (我们终究是错过) flac

Bạch Tiểu Bạch. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Chúng Ta Sau Cùng Vẫn Đánh Mất Nhau (我们终究是错过).