LOADING ...

Tôi Rất Yêu Anh (我很爱你)

- Tiên Vũ (2019)
Play 32kbps
Auto next

It may take a little longer to load the music because of the limited server’s bandwidth. You should refresh this page when the page or player loads too long.


You can download flac of the song Tôi Rất Yêu Anh (我很爱你) by Tiên Vũ, in album Bạch Dạ Hành (白夜行). Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more related videos of this song.

Download
Note : You need points to download songs. 32kbps is free.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Yōucháng de gē ya zhǐ wèi nǐ ér chàng
Shàngǎn de yǎn a zhǐ wèi nǐ duō chóu
Yǎnlèi bùyào liú nǐ wèihé yào táobì ne
Miàn duì wǒ de liǎn zhǐyào yījù huà
Miàn duì wǒ de xīn zhǐ yīdiǎn wēnróu
Zúyǐ ràng wǒ wèi nǐ chénzuì jìxù de shǒuhòu
Bié guàiwǒ yǎnzhōng biǎoqíng shàn biàn nán cè
Wǒ bìng bùxiǎng yào huàyǔ qīpiàn měi yīgè rén
Gàosù nǐ wǒ de ài
Gàosù nǐ wǒ de xīn
Nǐ zhuǎnshēn què xiāoshī zài rénqún zhōng
Qù biǎodá bùzàihū
Qù biǎodá wúsuǒwèi
Wǒ de xīn què zài kū
Zhè shí wǒ xiǎng shuō
Hmmm
Shuō wǒ hěn ài nǐ
Miàn duì wǒ de liǎn zhǐyào yījù huà
Miàn duì wǒ de xīn zhǐ yīdiǎn wēnróu
Zúyǐ ràng wǒ wèi nǐ chénzuì jìxù de shǒuhòu
Bié guàiwǒ yǎnzhōng biǎoqíng shàn biàn nán cè
Wǒ bìng bùxiǎng yào huàyǔ qīpiàn měi yīgè rén
Gàosù nǐ wǒ de ài
Gàosù nǐ wǒ de xīn
Nǐ zhuǎnshēn què xiāoshī zài rénqún zhōng
Qù biǎodá bùzàihū
Qù biǎodá wúsuǒwèi
Wǒ de xīn què zài kū
Zhè shí wǒ xiǎng shuō
Hmmm
Shuō wǒ hěn ài nǐ
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la
La la la la

"Tôi Rất Yêu Anh (我很爱你)" Videos

Tiên Vũ

Tôi Rất Yêu Anh (我很爱你) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Lưu Nhược Anh

Rất Yêu! Rất Yêu Anh 128kbps

Lưu Nhược Anh. Chinese Pop - Rock. Writer: Lưu Nhược Anh / Rainie Liu / 刘若英.
Minh Vương

Anh Rất Yêu Em flac

Minh Vương. 2013. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh. Album: Nếu Có Thể Quay Về.
Nhạc Beat

Anh Rất Yêu Em 128kbps

Nhạc Beat. Instrumental Other. Writer: Nhạc Beat.
Khánh Phương

Anh Rất Yêu Em flac

Khánh Phương. 2013. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Bảo Nam.
KnK

Anh Rất Yêu Em 320kbps

KnK. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh.
Cáo Con

Anh Rất Yêu Em 320kbps

Cáo Con. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh.
Lương Duy Thắng

Anh Rất Yêu Em 128kbps

Lương Duy Thắng. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh.
Khánh Phương

Anh Rất Yêu Em flac

Khánh Phương. 2013. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Hoàng Bảo Nam. Album: Anh Rất Yêu Em.
Trương Ỹ Vân

Yêu Anh Rất Khó flac

Trương Ỹ Vân. 2016. Vietnamese Pop - Rock.
Quách Thế Vinh

Anh Rất Yêu Em 128kbps

Quách Thế Vinh. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Cao Bá Thông.
Vương Uyển Chi

Em Rất Yêu Anh 128kbps

Vương Uyển Chi. Chinese Pop - Rock. Writer: Vương Uyển Chi / Ivana Wong.
Phạm Thế Anh

Anh Rất Yêu Em 128kbps

Phạm Thế Anh. Instrumental Vietnamese. Writer: Phạm Thế Anh.
Thắng Rôm

Anh Rất Yêu Em 320kbps

Thắng Rôm. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh. Album: Anh Rất Yêu Em.
Thái Thư

Anh Rất Yêu Em 320kbps

Thái Thư. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh.
MankTuan

Anh Rất Yêu Em 320kbps

MankTuan. 2013. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh. Album: MankTuan.
Mạnh Tuấn

Anh Rất Yêu Em 128kbps

Mạnh Tuấn. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh.
Phạm Thế Anh

Anh Rất Yêu Em 320kbps

Phạm Thế Anh. 2013. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh. Album: Anh Rất Yêu Em Single.
Thái Thư

Anh Rất Yêu Em 320kbps

Thái Thư. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh.
Nam Hùng

Anh Rất Yêu Em 128kbps

Nam Hùng. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Phạm Thế Anh.
Vĩnh Bân Ryan.B

Show Ra Cho Em Xem (放个大招给你看) flac

Vĩnh Bân Ryan.B. 2019. Chinese Pop - Rock.
Dom T

Tất Cả Đều Là Em (全部都是你) flac

Dom T. 2018. Chinese Pop - Rock.
Lục Hổ

Ngắm Nhìn (看) flac

Lục Hổ. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Vu Chính;Lục Hổ. Album: Ngắm Nhìn (看).
TFBoys

Năm Tháng Tươi Đẹp Đó (最好的那年) flac

TFBoys. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Tae Mu;Jay Hong;Jung Chan-Hee. Album: Năm Tháng Tươi Đẹp Đó (最好的那年).
Nhậm Thư Đồng

687 (Giỏi Lắm Đấy) flac

Nhậm Thư Đồng. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Nam Linh Tử. Album: 687 (Giỏi Lắm Đấy).
Nam Chinh Bắc Chiến

Tinh Không (星空) flac

Nam Chinh Bắc Chiến. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Nam Chinh Bắc Chiến. Album: Vũ Động Càn Khôn OST (武动乾坤 电视原声大碟).
Thái Kiện Nhã

Giữa Chàng Và Ta (你我之间) flac

Thái Kiện Nhã. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Giữa Chàng Và Ta (你我之间).
Thái Từ Khôn

You Can Be My GirlFriend flac

Thái Từ Khôn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: 1 (EP).
Trần Lạp

Nhìn Thấu (望穿) flac

Trần Lạp. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Chơi (玩).
Cúc Tịnh Y

Bỗng Nhiên (Huyễn Nhạc Chi Thành - "Vong Niên") 320kbps

Cúc Tịnh Y. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Huyễn Nhạc Chi Thành.
Trần Lạp

Có Ngọn Núi Ấy (有此山) flac

Trần Lạp. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Chơi (玩).
Tiên Vũ

Bạch Dạ Hành (白夜行) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Tiên Vũ

Xế Chiều Hôm Nay Giai Điệu Tình Yêu (那天下午 爱的旋律) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Tiên Vũ

Mùa Hè, Một Ngày Sau Cùng (夏天, 最后的一天) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Nhạc Nhạc

Shakespeare (被藏起的一页) flac

Nhạc Nhạc. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Vũ Hội (舞会).
Tiên Vũ

Đương Hạ (当夏) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Tiên Vũ

Tôi Rất Yêu Anh (我很爱你) flac

Tiên Vũ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bạch Dạ Hành (白夜行).
Đặng Tử Kỳ

Đếm Ngược (倒数) flac

Đặng Tử Kỳ. 2018. Chinese Pop - Rock. Writer: Đặng Tử Kỳ;Lupo Groinig. Album: Một Đồng Thoại Khác (另一个童话) EP.
Bạch Tiểu Bạch

Chúng Ta Sau Cùng Vẫn Đánh Mất Nhau (我们终究是错过) flac

Bạch Tiểu Bạch. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Chúng Ta Sau Cùng Vẫn Đánh Mất Nhau (我们终究是错过).
SING Nữ Đoàn

Dạ Sênh Ca (夜笙歌) flac

SING Nữ Đoàn. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Dạ Sênh Ca (夜笙歌).