LOADING ...

Quan Sơn Tửu

- Đẳng Thập Yêu Quân (2019)
Play 32kbps. 03:55
Auto next

It may take a little longer to load the music because of the limited server’s bandwidth. You should refresh this page when the page or player loads too long.


You can download 320kbps of the song Quan Sơn Tửu by Đẳng Thập Yêu Quân, written by Yoki in album Quan Sơn Tửu. Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more related videos of this song.

Album: Quan Sơn Tửu.
  1. Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân
Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Wǒ zì guān shān diǎn jiǔ qiān qiū jiē rù hóu
gèng yǒu fèi xuě zhuó yǔ fēngyún mǒu
wǒ shì qiānlǐ gù rén qīng shān yīng bái shǒu
nián shào yóu jiè yín qiāng chěng fēng liú
jǐ zài fēng xuě juàn rèn shuò fēng tóng gū zhòu
qiáo dé luàn shì yībān lín xún shòu
sàiwài xiāoyān wèi duàn huáng yún biàndì chóu
jiǎoxìng hóng méi jiǔ bù céng xiàzhī tóu
zhǎng yān rù huái lǎocǎo zuò yùnchóu
tà guò fēi shā bá jiàn zhǎn chóu kòu
cányáng mù huǒ chūnfēng shàng chóng lóu
luàn shì fēng huǒ bù jìn cháng'ān qiú
wǒ zì guān shān diǎn jiǔ qiān qiū jiē rù hóu
gèng yǒu fèi xuě zhuó yǔ fēng yún mǒu
wǒ shì qiānlǐ gùrén qīngshān yīng bái shǒu
niánshào yóu jiè yín qiāng chěng fēngliú
wǒ céng cháng'ān zǒumǎ shí jiē rèn dǒujiǔ
jīng mèng zhào fēnghuǒ jīnxiāo shì xīn móu
tǎngruò hún duàn shāchǎng bùjiàn shīdì shōu
shéi gòng shéi bùxiǔ jīn gē yì rǎn xiù
tiānmìng qīngkuáng yīng shì gū hóng yóu
xiàng rén shìjiān jǐn yī fù guǐ móu
zòng yì ér gē yù huái zhēn běidǒu
héshān wànlǐ yuàn yǔ jūn tóng shǒu
wǒ zì guānshān diǎn jiǔ qiānqiū jiē rù hóu
gèng yǒu fèi xuě zhuó yǔ fēngyún mǒu
wǒ shì qiānlǐ gùrén qīngshān yīng bái shǒu
niánshào yóu jiè yín qiāng chěng fēngliú
wǒ zì guānshān diǎn jiǔ qiānqiū jiē rù hóu
gèng yǒu fèi xuě zhuó yǔ fēngyún mǒu
wǒ shì qiānlǐ gùrén qīngshān yīng bái shǒu
niánshào yóu jiè yín qiāng chěng fēngliú

"Quan Sơn Tửu" Videos

[Vietsub + Pinyin] Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân || 关山酒 - 等什么君
[Vietsub + Pinyin] Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân || 关山酒 - 等什么君
Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân || 关山酒 - 等什么君
Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân || 关山酒 - 等什么君
1hour/ Quan Sơn Tửu 【关山酒】 Đẳng Thập Ma Quân 【等什么君】
1hour/ Quan Sơn Tửu 【关山酒】 Đẳng Thập Ma Quân 【等什么君】
Quan Sơn Tửu 【关山酒】 Đẳng Thập Ma Quân 【等什么君】|| Vietsub
Quan Sơn Tửu 【关山酒】 Đẳng Thập Ma Quân 【等什么君】|| Vietsub
[Vietsub]Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân || 关山酒 - 等什么君
[Vietsub]Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân || 关山酒 - 等什么君
LỜI VIỆT - Quan Sơn tửu ( Đẳng Thập Yêu Quân ) _ by ZiZu
LỜI VIỆT - Quan Sơn tửu ( Đẳng Thập Yêu Quân ) _ by ZiZu
[Vietsub+Kara] Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân 关山酒 - 等什么君
[Vietsub+Kara] Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân 关山酒 - 等什么君
[Vietsub] Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Ma Quân | 關山酒 - 等什麼君
[Vietsub] Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Ma Quân | 關山酒 - 等什麼君
Những bản cover nhẹ nhàng hay nhất của 等什么君 / Đẳng Thập Yêu Quân
Những bản cover nhẹ nhàng hay nhất của 等什么君 / Đẳng Thập Yêu Quân
[Tiktok] Lương dạ Hoành Đường 凉夜横塘 - Đẳng Thập Yêu Quân (Vietsub)
[Tiktok] Lương dạ Hoành Đường 凉夜横塘 - Đẳng Thập Yêu Quân (Vietsub)
《 1 Hour 》Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân | 关山酒 - 等什么君
《 1 Hour 》Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân | 关山酒 - 等什么君
{ Lời Việt} Quan Sơn Tửu 关山酒  - Đẳng Thập Yêu Quân Cover | BuurinP
{ Lời Việt} Quan Sơn Tửu 关山酒 - Đẳng Thập Yêu Quân Cover | BuurinP
Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân || 关山酒 - 等什么君 [抖音|TikTok]
Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Yêu Quân || 关山酒 - 等什么君 [抖音|TikTok]
[Vietsub+Pinyin] Đẳng Thập Yêu Quân - Xích Linh || 等什么君 - 赤伶【動態歌詞Lyrics】(抖音/TikTok)
[Vietsub+Pinyin] Đẳng Thập Yêu Quân - Xích Linh || 等什么君 - 赤伶【動態歌詞Lyrics】(抖音/TikTok)
Quan sơn tửu ( 关山酒 ) - Đẳng Thập Ma Quân || MV TikTok Cổ Trang Trung Quốc
Quan sơn tửu ( 关山酒 ) - Đẳng Thập Ma Quân || MV TikTok Cổ Trang Trung Quốc
Nhạc Tiktok: Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Ma Quân || Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Trên Tiktok Trung Quốc
Nhạc Tiktok: Quan Sơn Tửu - Đẳng Thập Ma Quân || Bài Hát Được Yêu Thích Nhất Trên Tiktok Trung Quốc
[Vietsub+Pinyin] Quan sơn tửu - Đặng Thập Ma Quân | 关山酒 - 等什么君
[Vietsub+Pinyin] Quan sơn tửu - Đặng Thập Ma Quân | 关山酒 - 等什么君
Minh Nguyệt Thiên Nhai - Đẳng Thập Yêu Quân || 明月天涯 - 等什么君
Minh Nguyệt Thiên Nhai - Đẳng Thập Yêu Quân || 明月天涯 - 等什么君
【Quan Sơn Tửu】[Vietsub] - Đẳng Thập Ma Quân | 關山酒 - 等什麼君 | Tiktok
【Quan Sơn Tửu】[Vietsub] - Đẳng Thập Ma Quân | 關山酒 - 等什麼君 | Tiktok

Related songs of Quan Sơn Tửu

Đẳng Thập Yêu Quân

Quan Sơn Tửu 320kbps

Đẳng Thập Yêu Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Yoki. Album: Quan Sơn Tửu.
Đẳng Thập Yêu Quân

Quan Sơn Tửu (关山酒) flac

Đẳng Thập Yêu Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Quan Sơn Tửu (关山酒).
Tiểu Hồn

Quan Sơn Tửu (关山酒) flac

Tiểu Hồn. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Quan Sơn Tửu (关山酒).
Dàn Nhạc Cổ Truyền Chiết Giang Trung Quốc

Quan Sơn Nguyệt (关山月) flac

Dàn Nhạc Cổ Truyền Chiết Giang Trung Quốc. 1995. Instrumental Chinese. Album: Best Beloved Chinese Classics CD 3 - Favourite Music.
Huang Jiang Qin

Quan Sơn Nguyệt (关山月) flac

Huang Jiang Qin. 2005. Instrumental Chinese. Album: One Go.
Văn Hường

Tửu 320kbps

Văn Hường. Vietnamese Bolero.
Sơ Thuỵ

List Of Mountains (Quần Sơn Phổ;群山谱) flac

Sơ Thuỵ. 2011. Chinese Pop - Rock. Album: Tân Thuỷ Hử OST (All Men Are Brothers OST).
The Blue Hearts

Kiss shite hoshii (Tuu Tuu Tuu) flac

The Blue Hearts. 2010. Japan Pop - Rock. Album: All Time Singles: Super Premium Best (Disc 1).
Vu Na

Tĩnh Quan Sơn Hà (Jìng Guān Shān Hé; 静观山河) flac

Vu Na. 2011. Instrumental Chinese. Writer: Vu Na. Album: Unstained Lotus (Liên Tâm Bất Nhiễm; 莲心不染).
Quần Tinh

Tĩnh Quan Sơn Hà (Jìng Guān Shān Hé; 静观山河) flac

Quần Tinh. 2011. Instrumental Chinese. Album: Không Sơn Tịnh Thuỷ (空山.静水) (CD1).
Trương Tịnh Dĩnh

Tựu Toán (就算) flac

Trương Tịnh Dĩnh. 2018. Chinese Pop - Rock. Album: Tựu Toán (Tước Tích 2 OST) (就算; 爵迹2 OST).
Phi Ngọc Thanh

Tửu Ca / 酒歌 128kbps

Phi Ngọc Thanh. Chinese Pop - Rock. Writer: Phi Ngọc Thanh.
Zicker

Tửu Tình 128kbps

Zicker. Vietnamese Rap - HipHop. Writer: Rap Việt.
Twins

Tửu Ca (饮歌) flac

Twins. 2014. Chinese Pop - Rock. Album: Twins 13 Năm - Party Time (Twins13周年大浪漫派对).
Twins

Tửu Ca (饮歌) flac

Twins. 2004. Chinese Pop - Rock. Album: Such A Better Day (CD1).
Various Artists

Tửu Cuồng (酒狂) flac

Various Artists. 2010. Instrumental Chinese. Album: Cổ Cầm Trung Hoa.
Hoàng Ất Linh

Tửu Ca (酒歌) 128kbps

Hoàng Ất Linh. Chinese Pop - Rock. Writer: Hoàng Ất Linh.
Thiện Nhân

Son 320kbps

Thiện Nhân. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Đức Nghĩa.
Quốc Thiên

Son 128kbps

Quốc Thiên. Vietnamese Pop - Rock.
Trang Nhung

Son flac

Trang Nhung. 2010. Vietnamese Bolero. Writer: Đức Nghĩa. Album: Son.
Hoàn Tử U (Wan Si You)

Quảng Hàn Cung m4a

Hoàn Tử U (Wan Si You). 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Quảng Hàn Cung / 广寒宫.
Luân Tang

Gặp Em Đúng Lúc (刚好遇见你) 320kbps

Luân Tang. 2019. Chinese Pop - Rock.
Tạ Đình Phong

Vực Thẳm (深渊) flac

Tạ Đình Phong. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Vực Thẳm (深渊).
Cúc Tịnh Y

Thiên Trường (天长) flac

Cúc Tịnh Y. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Thiên Trường (天长).
Viên Dã

Nửa Đêm (未央夜) flac

Viên Dã. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Chiêu Diêu OST (招摇 电视剧原声大碟).
Luân Tang

Tang (桑) flac

Luân Tang. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Tang (桑) Single.
Dương Tông Vĩ

Ngôi Sao (星) flac

Dương Tông Vĩ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Ngôi Sao (星).
Úc Khả Duy

Trời Cao (天高) flac

Úc Khả Duy. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Trời Cao (天高).
Vương Bắc Xa

Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间) flac

Vương Bắc Xa. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Bỗng Trong Phút Chốc (忽然之间).
Cao Nhĩ Tuyên

Why You Gonna Lie flac

Cao Nhĩ Tuyên. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Why You Gonna Lie.
DJ ARS

Gặp Em Đúng Lúc Remix (剛好遇現你 Remix) 320kbps

DJ ARS. 2018. Chinese Pop - Rock.
Vân Chi Khấp

Hồng Mai Bạch Tuyết Tri (红梅白雪知) flac

Vân Chi Khấp. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Hồng Mai Bạch Tuyết Tri (红梅白雪知).
Lưu Tích Quân

Nhân Tương Ái (趁相爱) flac

Lưu Tích Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Đẳng Thập Yêu Quân

Quan Sơn Tửu 320kbps

Đẳng Thập Yêu Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Writer: Yoki. Album: Quan Sơn Tửu.
Ngô Thanh Phong

Nổi Gió Rồi (起风了) flac

Ngô Thanh Phong. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Tiêu Mại Kỳ

Lý Do Để Kiên Cường (坚强的理由) flac

Tiêu Mại Kỳ. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất OST (加油,你是最棒的 电视原声带).
Lưu Tích Quân

Nhân Tương Ái (趁相爱) flac

Lưu Tích Quân. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Awaken-F

Không Bao Giờ Bỏ Cuộc (永不言败) flac

Awaken-F. 2019. Chinese Pop - Rock. Album: Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ OST (趁我们还年轻 电视剧原声带).
Lưu Hải Khoan

Bất Do / 不由 (Trần Tình Lệnh OST) 320kbps

Lưu Hải Khoan. 2019. Chinese Pop - Rock.
Châu Thâm

Hoang Thành Độ / 荒城渡 (Trần Tình Lệnh OST) 320kbps

Châu Thâm. 2019. Chinese Pop - Rock.